Länkar

Hemsidor

BRIS (Barnens Rätt i Samhället)
Brottsförebyggande rådet
Brottsoffermyndigheten
Feministen
Fågel Fenix
Jämställdhet (Nätverk)
ROKS (Riksorganisationen för Kvinnojourer och Tjejjourer i Sverige)
SKR (Sveriges kvinnojourers riksförbund)
Rädda barnen
SCI (Stödcentrum mot incest)
Socialtjänsten
STÖK (Stödföreningen för våldtagna kvinnor)
Stoppa barnpornografin på nätet!
Tiden efter (En sida om tiden efter att man brutit upp)
 

Telefonnummer

Polisen och läkare akut 112
Polisen Köping 0221-367 00
Akutmottagning Köping Jourtid 0221-261 07
Akutmottagning Västerås Jourtid 021-17 36 24
Giftinformation 08-33 12 31
Socialtjänsten Köping 0221-250 00
Socialtjänsten Arboga 0589-870 00
Socialtjänsten Kungsör 0227-600 000
Bris 020-230 230
Bris Vuxentelefon 077-150 50 50