Vilka är vi?

Kvinnojouren är en ideell förening som inte är bunden vare sig politiskt eller religiöst. Vi arbetar för kvinnor och deras barn som är utsatta för våld och förtryck.

Vi har tystnadsplikt och vi respekterar om du föredrar att vara anonym. även om du själv inte är drabbad får du kontakta oss som anhörig, vän, arbetskamrat eller den som står utanför som betraktare.

Vi kan hjälpa dig som har blivit utsatt på olika sätt. Vi kan stötta dig via telefonsamtal, du kan boka in ett besök hos oss eller vi kan också ta emot dig och dina barn tillfälligt i vårt boende om du behöver komma ifrån din situation snabbt.

Om du behöver hjälp med olika kontakter som exempelvis sociala myndigheter, polis, vård, advokat eller andra kontakter så stödjer vi dig i dem.

Vi går ut och informerar och föreläser om våra kunskaper och erfarenheter inom dessa ämnen, och även i förebyggande syfte.

Föreningen har två anställda och även kvinnor som arbetar ideellt i jouren.

Några praktiska råd till dig som blivit misshandlad

Anteckna och dokumentera varje gång du blir utsatt för våld. även om du inte tänker anmäla nu så har du något att titta tillbaka på om det skulle bli aktuellt. Det är viktigt att anmäla alla brott, alla gånger du blir utsatt. På så sätt markerar du att du inte vill ha det så, att det är en kriminell handling du blir utsatt för.

Berätta för någon nära vän eller släkting som du litar på. Det är jobbigt att vara ensam om en sådan sak.

Har du ingen i ditt nätverk som du vill anförtro dig till om din situation, ring gärna oss.